Anmeldte ture

Lolland & Falster

Rundt i kajak


Anmeldte Lolland Rundt ture

Navn

Planlagt startdato

Forventet antal  dage

Sune Hansen

8 september 2017

5-6 (aflyst)

Jan Friis

8 september 2017

5-6 (aflyst)

Sune Hansen

26 April 2018

4

Jan Friis

26 April 2018

4

Anmeldte Falster Rundt ture

Navn

Planlagt startdato

Forventet antal  dage

Svend Munk Pedersen

09 september 2017

7 (aflyst)