Regler

Lolland & Falster

Rundt i kajakRegler.


Før start

Før starten udfyldes anmeldesformular for Lolland eller Falster Rundt, alt efter hvilken tur man vil ro, med følgende informationer:


 • Start dato og forventet antal dage.
 • Navn og alder på den eller de som vil forsøge sig.
 • Navn på kajak som skal anvendes.
 • Liste over sikkerhedsudstyr som medbringes.
 • Anmeldelsen sendes online til den ansvarlige for  Lolland & Falster rundt i kajak.


Afslutning

Umiddelbart efter afslutningen af turen, skal du udfylde Anmeldelse af gennemført tur blanketten.


Regler for planlægning og gennemførelse


 • Turen skal foretages i kajak som en langtur uden assistance ude fra. Altså “klar dig selv”.
 • Roeren skal ro hele turen i havet uden overbæringer.
 • I lavvandede områder eller ved havis er det tilladt, at bugsere kajakken efter sig.
 • Al udrustning, proviant og kort skal medbringes af roeren selv på hele turen. Der må ikke udlægges depoter. Dog er det naturligvis tilladt, at købe ny proviant og tanke vand op undervejs.
 • Skulle kajakken blive stjålet under turen, må en ny kajak dog anskaffes med hjælp udefra. Samme gælder for sikkerhedsudstyr såsom pagaj, svømmevest, kompas og lignende. Eventuelle reparationer skal foretages af roeren selv.
 • Turen kan også gennemføres i andre kajaktyper (eks toerkajak, surfski eller kano)
 • Hver dagsetape skal logges med en GPS-tracker eller indtegnes på et kort, samt bogføres i medbragt logbog.
 • Bytte af kajak eller møde med følgebil og lignende for komplettering eller aflastning af udrustning er ikke tilladt.
 • Følgebåd/kajak ved kryds er ikke tilladt
 • Roeren må ikke benytte sig af sejl, drage eller lignende for fremdrift men skal ro hele vejen.
 • Alle dage fra start til slut regnes som hele ro-dage.Der er ingen kontrol af om reglerne overholdes undervejs. Det er op til roerens moral at overholde reglerne.

 

Efter endt tur skal man indsende sin logbog og sit kort med roet rute, til den ansvarlige for  Lolland & Falster rundt i kajak. Den ansvarlige gennemgår turen dag for dag og stiller evt. spørgsmål. Hvis alt er gået til efter reglerne, modtager roeren Lolland eller Falster rundt i kajak klistermærke og diplom


Alle som fuldfører den ovenfor beskrevne tur under overholdelse af disse regler får et Lolland eller Falster rundt i kajak klistermærke og diplom. Samme roer kan erobre mærket flere gange.


Spørgsmål omkring turen bedes rettet til den ansvarlige for  Lolland & Falster rundt i kajak, Peter Bak på e-mail eller telefon 31154031.


Alle forsøg vil fremgå på hjemmesiden. Roer bedes angive hvis navn ikke ønskes angivet på hjemmesiden såfremt at roeren måtte vælge ikke at gennemføre.


Reglerne er direkte kopieret fra Det rød-hvide bånd.


Når følgebåd ikke er tilladt, skyldes det ikke et ønske om at gøre turen livsfarlig. Hvis vejret ikke er til at ro, må man afvente bedre vejr. Tiden kan jo tilbringes ved at kikke på omgivelserne, vandreture eller blot hvile.

Selvom følgebil ikke er tilladt, må man naturligvis gerne få besøg af familien undervejs. På samme måde, er det tilladt at overnatte hos bedsteforældrene i Nakskov el. lign.


Reglen om, at man skal ro hele vejen, skal strengt overholdes. På samme måde som ekspeditioner må opgives på grund af vejret, kan det også blive tilfældet med denne tur. Og husk at selvom man opgiver Lolland eller Falster rundt i kajak, kan man stadigvæk forsætte på en spændende langtur.


Når en liste over sikkerhedsudstyr skal angives i start-anmeldelsen, skal dette ses som et ønske om, at deltagerne gør sig overvejelser omkring deres sikkerhed. Der er således ikke noget krav om, at noget bestemt sikkerhedsudstyr skal medbringes.


Det påhviler roeren selv at overholde fredningsbestemmelser o.lign.